Inne usługi

Rozwijaj się wspólnie z nami

Trendy Solutions to firma posiadająca długoletnią praktykę w prowadzeniu szkoleń i treningów. Zdobyliśmy zaufanie wśród wielu przedsiębiorców, menadżerów, którzy podjęli z nami współpracę. Nasze wieloletnie doświadczenie w projektach szkoleniowych, doradczych i coachingowych pozwoliło nam zaobserwować zachodzące zmiany w organizacji przedsiębiorstw. Na szczególną uwagę zasługuje tu obszar zarządzania zespołami ludzkimi.
Z każdym rokiem wzrasta zainteresowanie szkoleniami mającymi na celu wzrost motywacji wśród pracowników, tak aby efektywnie wykorzystywali swoje umiejętności, zwiększając przy tym wydajność zespołu.
Również kadra zarządzająca coraz chętniej podnosi swoje kwalifikacje pozyskując wiedzę z technik rozwoju osobistego jak i budowaniu relacji w firmie.
W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Trendy Solutions oferuje usługi szkoleniowo – doradcze dzieląc się cenną wiedzą i narzędziami, które wspomagają rozwój biznesu.

  • Coaching i Konsulting

Zajmujemy się Coachingiem i Konsultingiem w przedsiębiorstwach, dostosowując program indywidualnie dla danej firmy. Proponujemy działania rozwojowe zmierzające ku poprawie  kompetencji biznesowych.
Oferta coachingowa kierowana jest do kadry zarządzającej, menadżerów i specjalistów, którzy poprzez pracę nad rozwojem osobistym chcą realizować wyznaczane przez siebie cele, podnosząc tym samym, standardy przedsiębiorstwa. Nasi trenerzy pomagają w zwiększaniu motywacji, skuteczności działania oraz rozwoju umiejętności kierowania zespołem.
Wspieramy również firmy w kwestiach dotyczących prowadzenia działalności – określając strategie rozwojowe, oferując usługi konsultingowe. Pomagamy wdrażać nowe rozwiązania, niejednokrotnie uczestniczymy w restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw.

  • Doradztwo personalne

Prowadzimy szerokie doradztwo dotyczące rozwoju potencjału pracowniczego. Wykonujemy analizy predyspozycji osobowych, tak by odpowiednio dobrać personel. Korzystając z metody Thomas International Management Systems, dostarczamy dane, które pomagają kierować zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach. Poprzez doświadczenie i praktyki wspomagamy klientów w budowaniu nowoczesnych i prężnie działających firm, w których procedury zarządzania i motywowania pracowników są na najwyższym poziomie.

  • Diagnostyka

Narzędzia diagnostyczne pozwalają przeprowadzać badania wszędzie tam, gdzie istnieją relacje między ludźmi i istnieje potrzeba zmian. Dotyczy to szeroko pojętej organizacji przedsiębiorstwa, w tym zespołów zadaniowych, poprzez  wszystkie szczeble, łącznie z kadrą zarządzającą.
Wykorzystanie diagnostyki ma na celu wyodrębnienie kluczowych zagadnień – takich jak cele,  problemy, idee oraz znalezienie konstruktywnych sposobów na  poprawę efektywności zespołu.
Diagnostyka polepsza komunikację pionową i poziomą. Zwiększa poziom zrozumienia funkcjonowania firmy oraz poczucie odpowiedzialności za jej losy.

  • Szkolenia

Specjalizujemy się w szkoleniach miękkich dla szczebla organizacyjnego, w tym menadżerów, kierowników. Proponujemy warsztaty i programy rozwojowe, które mają na celu przekazanie wiedzy i wsparcie kadry zarządzającej. W naszej ofercie proponujemy również Państwu szkolenia sprzedażowe, podczas których poruszane są kwestie m.in. obsługi klienta, technik sprzedaży, zwiększania wydajności zespołów – wszystkie te obszary z naciskiem na relacje interpersonalne. W ofercie szkoleń znajdziecie Państwo:

– Szkolenia handlowe
– Szkolenia z obsługi klienta
– Szkolenia dla kadry kierowniczej i szefów organizacyjnych
– Treningi menadżerskie