Projekty unijne

Pozyskujemy dofinansowania

Odpowiednio skonstruowane wnioski wraz z kompletem potrzebnych pism, to istotne elementy potrzebne podczas ubiegania się dofinansowanie pochodzące ze środków Unii Europejskiej.

Firma Trendy Solutions pomaga w przygotowaniu dokumentów wymaganych przy wnioskowaniu o dotacje inwestycyjne ze środków unijnych. Ułatwiamy pozyskiwanie funduszy na rozwój firmy, w tym szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników, czy internacjonalizację przedsiębiorstw.
Dokładamy wszelkich starań, by dokumenty były sporządzane starannie i terminowo. Dbamy o ich poprawność i zgodność z unijnymi wymogami.
Zleceniodawcy powierzając nam zadania, mogą być pewni, że będą one wykonane z zachowaniem wszelkich standardów potrzebnych do otrzymania satysfakcjonującego dofinansowania.
Przemawia za nami skuteczność działania poparta wieloletnim doświadczeniem. W nasz sukces wpisują się m.in. wygrane przetargi na projekty unijne dla kilkunastu gmin i przedsiębiorstw w Polsce.

Obecnie nasze działania opierają się na wsparciu w uzyskaniu dofinansowań unijnych dla przedsiębiorców na:

 Szkolenia – środki dostępne są z dwóch programów:

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy –  wspierający  pracodawców inwestujących w Kapitał Ludzki. Dofinansowania dotyczą  działań podnoszących kwalifikacje pracowników, a wysokość refundacji wynosi od 80% nawet  do 100% zwrotu kosztów kształcenia. Oferta Krajowego Funduszu Szkoleniowego kierowana jest do  przedsiębiorstw, które chcą podnosić kompetencje i umiejętności personelu oraz  kadry zarządzającej, dostosowując je do ciągle zmieniającego się rynku pracy.
 • Baza Usług Rozwojowych – dotacje dotyczą działań związanych z szeroko rozumianym rozwojem pracowników. O dofinansowanie mogą ubiegać się  firmy z sektora MŚP – mikro, małe i średnie  przedsiębiorstwa. Wysokość refundacji  waha się w granicach 80%-60% i zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa, branży oraz statusu delegowanego pracownika. Warto przy tym pamiętać, że wytyczne dotyczące uzyskania środków unijnych na szkolenia, kursy i doradztwo z Bazy Usług Rozwojowych w każdym województwie są inne.

Zapraszamy zatem Państwa do skorzystania z pomocy naszej firmy podczas składania wniosków o dofinansowania szkoleń. Dzięki nam droga do ich uzyskania będzie prosta, a zasady jasne i czytelne.
Wyjaśniamy wszelkie wątpliwości, dysponujemy wiedzą dotyczącą zasad i kryteriów dofinansowania dla poszczególnych województw. Kompletujemy odpowiednie dokumenty i pilnujemy wszelkich terminów. Oferujemy wsparcie w wypełnianiu wniosków, pomagamy w doborze szkoleń odpowiadających profilowi Państwa firmy.

Specjalizujemy się również w pisaniu wniosków o dofinansowanie unijne z przeznaczeniem na

Internacjonalizacja przedsiębiorstw – czyli wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw. O dotację ubiegać mogą się organizacje, które podejmują działania na rynkach zagranicznych. Dotyczy to wszelkich przedsiębiorstw, które eksportują produkty lub usługi, bądź są odpowiedzialne za kontakty handlowe pomiędzy krajami.

 • Program Go to Brand.Pl –  jest jednym  z programów służących wsparciu internacjonalizacji, w tym promocji polskich marek poza granicami państwa. Poddziałanie 3.3.3 Go to Brand.Pl, to projekt kierowany do mikro, makro i średnich przedsiębiorstw i dotyczy wsparcia finansowego związanego m.in. z kosztami:
  – wynajem, budowa stoisk na targach międzynarodowych
  – usługi i szkolenia doradcze związanych z umiędzynarodowieniem
  – transport i ubezpieczenia, koszty podróży pracowników
  – rezerwacja i organizacja miejsc wystawowych, w tym pokazy, degustacja
  – reklamy w mediach targowych

Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach – dofinansowanie projektu z funduszy unijnych obejmuje przedsiębiorstwa, które wykorzystują odnawialne źrodła energii na potrzeby produkcyjne lub usługowe. O dotację starać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie projektów dotyczących budowy lub przebudowy  instalacji do produkcji biopaliw oraz biokomponentów. Dofinansowanie przeznaczone jest również na budowę i modernizację sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE. Wysokość zwrotu kosztów może wynosić nawet 80%, zależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji. Świadczymy usługi związane z opracowaniem wniosków oraz wymaganych dokumentów, a także późniejszym rozliczaniem dotacji.
Poniżej galeria referencji, potwierdzająca zadowolenie klientów ze współpracy z naszą firmą.

Galeria referencji