Metoda Thomas

Analizujemy zawodowo

Przedsiębiorstwo odnoszące sukcesy to takie, w którym potencjał ludzki jest odpowiednio doceniany i wykorzystywany.
Zarządzanie zasobami ludzkimi bowiem to trudna sztuka dopasowania zadań do predyspozycji pracowników. Ważne, aby każdy odnalazł się na odpowiednim stanowisku i wykorzystywał swoją wiedzę, doświadczenie, tak by realizować siebie, a jednocześnie założenia firmy. Dobry zespół to taki, w którym panuje wspólna odpowiedzialność, cele są jasno określone, a ludzie zaangażowani w ich realizację.

W tym celu proponujemy Państwu zastosowanie narzędzi psychometrycznych, których zadaniem jest analiza sytuacji w przedsiębiorstwie.
Badania mają za zadanie wsparcie polityki personalnej w Państwa firmach, ze szczególnym uwzględnieniem kadry zarządzającej. Testy psychometryczne pomagają w ocenie kompetencji miękkich, tak istotnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania organizacji.
Skuteczne zarządzanie potencjałem ludzkim  pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze oraz poprawić jakość obsługi.

Jednym z kluczowych narzędzi badawczych oferowanych przez naszą firmę jest Metoda Thomas International Management Systems – która pozwala skutecznie ocenić umiejętności, kompetencje i predyspozycje osobowe.

Warto nadmienić, że firma Trendy Solutions jest prekursorem w wykorzystaniu tej metody na rynku rodzimym. Jako pierwsi w Polsce – od roku 1993 – zaczęliśmy stosować narzędzie psychometryczne Thomas International Management Systems w skutecznym zarządzaniu potencjałem pracowniczym w organizacjach.
System cieszy się uznaniem przedsiębiorców na całym świecie. Uważany jest za narzędzie miarodajne i skuteczne podczas planowania organizacji firmy,  budowaniu ścieżek rozwoju i awansów, rekrutacji, czy wielu innych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi.

Metoda Thomas International Management Systems składa się z dwóch części:

1) Analizy profilu stanowiska pracy tzw. Profesjogram – która ma za zadanie określić najbardziej pożądane cechy i predyspozycje potrzebne do skutecznego wykonywania danej pracy.
2) Analiza profilu osobowego pracownika tzw. APOs- ta część badania obejmuje samoocenę pracownika. Kwestionariusz wypełniany przez personel poddawany jest ocenie specjalisty w zakresie metody Thomas International. Wszystko po to, by wyodrębnić predyspozycje osobowe i otrzymać miarodajne informacje na temat profilu zawodowego.

Profesjogram i APOs pozwalają porównać oczekiwania organizacji z predyspozycjami kandydatów i pracowników.

Korzyści wynikające z Metody Thomas International Management System:

  • Uzyskane raporty są cennym źródłem wiedzy użytecznym podczas rekrutacji, reorganizacji przedsiębiorstw, czy ustalaniu kierunku rozwoju ludzi w firmie
  • Wykorzystanie systemu w przedsiębiorstwie ułatwia przepływ informacji pomiędzy różnymi szczeblami organizacji
  • Wyniki analiz pomagają zwiększyć motywację pracowników, co wpływa na efektywność pracy
  • System jest czytelny, łatwy i szybki w użyciu, cieszy się dużą skutecznością i popularnością wśród przedsiębiorców na całym świecie.

Koszt badań zależny jest od ilości zleconych analiz.