Akademia HR

Akademia HR

Nadal możesz zdobyć dofinansowanie w obszarze HR w związku ze zmianami demograficznymi i zmianami zachodzącymi na rynku pracy.

Grupa docelowa:

 • Firmy z sektora MŚP (bez osób samozatrudnionych niezatrudniających pracowników):

  • planujący przeszkolić osoby odpowiedzialne za politykę personalną firmy, w tym właścicieli, kadrę HR, kadrę menadżerską, pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze,
  • spełniający warunki uzyskania pomocy de minimis,
  • gotowi do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia
  • posiadający Raport z przeprowadzonej autodiagnozy potrzeb w zakresie kompetencji z obszaru HR.

Co może być przedmiotem dofinansowania:

Usługi rozwojowe (szkolenia i doradztwo), z których może skorzystać przedsiębiorca, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z autodiagnozy oraz mieszczą się w Opisie kompetencji kadr w obszarze HR. Są to:

 1. Przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy,
 2. Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy,
 3. Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową,
 4. Zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością w organizacji,
 5. Umiejętność wdrożenia zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności,
 6. Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową,
 7. Wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy,
 8. Budowanie środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi,
 9. Wykorzystanie procesów migracyjnych w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR,
 10. Orientacja w biznesie i uwarunkowaniach społeczno-kulturowych,
 11. Digital - wykorzystanie narzędzi i systemów ICT w obszarze HR,
 12. Analityka w procesach HR w kontekście zmian rynku pracy,
 13. Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników – zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy,
 14. Zarządzanie procesami technologicznego wsparcia pracy,
 15. Budowa prorodzinnej kultury pracy.
 • Poziom dofinansowania: do 80%
 • Planowany termin naboru: KWIECIEŃ 2024
 • Obszar realizacji: Cała Polska