Akademia Menadżera MŚP 2

Akademia Menadżera MŚP 2

Nadal możesz wziąć udział w projekcie „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm.

Uwaga: nabór tylko dla firm z województwa mazowieckiego  i lubelskiego!

Projekt realizowany do 30.06.2023 r.

Maksymalna kwota dofinansowania usług rozwojowych przypadająca na jednego Pracownika wynosi 7 434,34 zł netto.

Maksymalna kwota dofinansowania na usługi rozwojowe przypadająca
na Przedsiębiorstwo wynosi 100 000,00 zł netto.

Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowalnego.

Adresatami projektu jest kadra menadżerska:
• właściciele MMŚP
• pracownicy MMŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych
• pracownicy MMŚP przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego

Tematy przykładowych szkoleń:

  • Określanie celów i priorytetów, Przedsiębiorczość, Innowacyjność
  • Zarządzanie jakością, Zarządzanie finansami, Zarządzanie procesami
  • Rozwiązywanie konfliktów, Podejmowanie decyzji, Radzenie sobie ze stresem, Rozwiązywanie problemów
  • Inspirowanie i budowanie zaangażowania, Budowanie relacji ze współpracownikami,
  • Rozwój pracowników, Motywowanie pracowników, Delegowanie zadań i uprawnień.
  • Efektywna komunikacja, Negocjowanie