Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Już początkiem roku możesz zgłosić się do Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

KFS wspiera pracodawców, którzy chcą inwestować w kapitał ludzki

Grupa docelowa:

przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Korzyści:

  • Maksymalna wysokość wsparcia 100 000 zł na przedsiębiorstwo
  • Dofinasowanie na szkolenia: przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie, duże
  • od 80% do nawet 100% dofinansowania do szkolenia

Priorytety wydatkowania środków KFS w 2023 roku:

  • Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.