Projekt „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)”

Projekt „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)”

Trwa nabór wniosków do Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

Grupa docelowa:

Firmy z sektora MŚP, które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem (PKD):

 • Dział 55 – ZAKWATEROWANIE
 • Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
 • Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
 • Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA
 • Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 
 • Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • Dział 85 – EDUKACJA
 • Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ

Dodatkowe warunki wzięcia udziału:

Przedsiębiorstwa mają wykazać odnotowanie spadku obrotów w latach 2020 lub 2021, w wysokości co najmniej 20%, liczonych rok do roku. Ma to na celu zidentyfikowanie tych przedsiębiorstw, które rzeczywiście doświadczyły znaczących trudności finansowych w wyniku pandemii.

 

 • Wnioski można złożyć za pośrednictwem Systemu Informatycznego: parp.gov.pl
 • Poziom dofinansowania: nawet do 90%
 • Maksymalna dotacja to 540 tys. zł
 • Planowany termin naboru: pierwszy kwartał 2024
 • Obszar realizacji: Cała Polska