Akademia HR

Cel: dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wszystkich przedsiębiorstw z sektora MŚP (także dużych przedsiębiorców) w obszarze HR w związku ze zmianami demograficznymi i zmianami zachodzącymi na rynku pracy

KTO MOŻE OTZRYMAĆ DOFINANSOWANIE:

 • Firmy z sektora MŚP (bez osób samozatrudnionych niezatrudniających pracowników):

  • planujący przeszkolić osoby odpowiedzialne za politykę personalną firmy, w tym właścicieli, kadrę HR, kadrę menadżerską, pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze,
  • spełniający warunki uzyskania pomocy de minimis,
  • gotowi do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia
  • posiadający Raport z przeprowadzonej autodiagnozy potrzeb w zakresie kompetencji z obszaru HR.

NA CO MOŻESZ PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE:

Usługi rozwojowe (szkolenia i doradztwo), z których może skorzystać przedsiębiorca, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z autodiagnozy oraz mieszczą się w Opisie kompetencji kadr w obszarze HR. Są to:

 1. Przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy,
 2. Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy,
 3. Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową,
 4. Zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością w organizacji,
 5. Umiejętność wdrożenia zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności,
 6. Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową,
 7. Wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy,
 8. Budowanie środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi,
 9. Wykorzystanie procesów migracyjnych w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR,
 10. Orientacja w biznesie i uwarunkowaniach społeczno-kulturowych,
 11. Digital - wykorzystanie narzędzi i systemów ICT w obszarze HR,
 12. Analityka w procesach HR w kontekście zmian rynku pracy,
 13. Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników – zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy,
 14. Zarządzanie procesami technologicznego wsparcia pracy,
 15. Budowa prorodzinnej kultury pracy.

 

 • Poziom dofinansowania: do 80%
 • Planowany termin naboru: KWIECIEŃ 2024
 • Obszar realizacji: Cała Polska

 

Nasza firma pomoże w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz wszelkich czynnościach administracyjnych.

Co oferujemy

Pozyskanie dofinansowania
u odpowiedniego operatora

Poprzez wsparcie w:
 • wyborze odpowiedniego szkolenia, dopasowanego do twojego przedsiębiorstwa i umiejętności pracowników
 • przygotowaniu całej dokumentacji do dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami do umowy
 • w rejestracji firmy u operatorów 
 • przygotowaniu i rozliczeniu całego szkolenia
Image