Podmiotowy System Finansowania (PSF) – fiszki

Cel: Podniesienie kwalifikacji przedsiębiorców, kadry menadżerskiej oraz pracowników z każdego obszaru szkoleń, niezbędnego w wykonywaniu pracy lub jej zmiany.

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

  • Do 100 000 zł na przedsiębiorstwo – maksymalna wysokość wsparcia
  • od 50% do 80% wartości dofinasowania na szkolenia
  • przedsiębiorca samodzielnie decyduje o wyborze szkolenia, odpowiadające na jego indywidualne potrzeby rozwojowe.
  • system jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych tzn. wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę następuje wyłącznie spośród ofert zamieszczonych w Bazie.

 

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Obszar realizacji: Cała Polska (oprócz województwa mazowieckiego oraz pomorskiego)

Co oferujemy

Pozyskanie dofinansowania
u odpowiedniego operatora

Poprzez wsparcie w:
  • wyborze odpowiedniego szkolenia, dopasowanego do twojego przedsiębiorstwa i umiejętności pracowników
  • przygotowaniu całej dokumentacji do dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami do umowy
  • w rejestracji firmy u operatorów 
  • przygotowaniu i rozliczeniu całego szkolenia
Image