SWO – System Wczesnego Ostrzegania

Cel: wdrożenie systemu SWO, na okoliczność okresowych trudności w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Wspieranie firm na wczesnym etapie problemów, poprzez narzędzia pozafinansowe, tj. szkolenia, wsparcie doradcze i mentoring.

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 • 500 zł dofinansowania na przedsiębiorstwo
 • 100 % wartości dofinasowania na szkolenia
 • Możliwość uzyskania dofinansowania na szkolenia, które zostaną ujęte w diagnozie przedsiębiorstwa.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz firmy które doświadczyły;

 • spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
 • istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
 • niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;

lub

 •  z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Obszar realizacji: Cała Polska

Co oferujemy

Pozyskanie dofinansowania
u odpowiedniego operatora

Poprzez wsparcie w:
 • wyborze odpowiedniego szkolenia, dopasowanego do twojego przedsiębiorstwa i umiejętności pracowników
 • przygotowaniu całej dokumentacji do dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami do umowy
 • w rejestracji firmy u operatorów 
 • przygotowaniu i rozliczeniu całego szkolenia
Image